Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Základní informace a podmínky studia Virtuální Univerzity třetího věku, zde také naleznete přehled virtuálních kurzů.

Výňatek z podmínek studia VU3V České zemědělské univerzity v Praze.

Studia se mohou účastnit posluchači

 • Občané České republiky
 • Důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru

 • Společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

Posluchači - zapojení do studia

 • Zájemce o studium kontaktuje libovolné konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS)
 • Vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS
 • Uhradí studijní poplatek pro daný kurz
 • Posluchač může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného KS je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti)

Povinnosti posluchače

 • Uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku
 • Min. 80% účast na společné výuce
 • Vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
 • Samostudium
 • Respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.