Díla nedostupná na trhu

Vážení čtenáři,

nenašli jste požadovanou knihu v knihovně knihkupectví, v antikvariátu ani v internetovém obchodě? Pravděpodobně se může jednat o dílo nedostupné na trhu (DNNT), které vám nyní Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově umožňuje v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR. Tuto službu mohou zdarma využít všichni uživatelé knihovny s platnou registrací.

Díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih, časopisů, novin atd. vydaných na území České republikydo roku 2001 a časopisy vydané do roku 2011. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.

Přístup nabízí Národní knihovna ČR prostřednictvím Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (dále jen NDK-DNNT). Digitalizované knihy a časopisy budete moci využívat pomocí dálkového přístupu z Vašeho počítače nebo tabletu připojeného k internetu. Služba je bezplatná.

Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů
  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.
  • Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře.
  • Městská knihovna s RF v Trutnově uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
  • Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.

Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/.

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.