Stolní deskové hry

Od 1. února 2019 je pro naše čtenáře připravena nová služba - půjčování stolních deskových her domů.

Hry se půjčují v oddělení pro děti. Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na dobu 31 dnů bez možnosti prodloužení. Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty. Čtenáři mladší 15 let si mohou hru půjčit v doprovodu zákonného zástupce a oproti jeho podpisu, kterým bere na vědomí pravidla pro půjčování a vracení her. Před půjčením je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost hry, neudělá-li to, má se za to, že je hra kompletní.

Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v neporušeném stavu, nejpozději 30 minut před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené hry, kterou provede obsluha oddělení. V případě prodlení platí sankční poplatek 10,- Kč za každý započatý den. Deskové hry je možné vracet pouze tam, kde byly vypůjčeny, tzn. v dětském oddělení. Čtenáři mladší 15 let hru vracejí vždy v doprovodu zákonného zástupce. Ztrátu hry nebo neúplné vrácení je uživatel povinen nahradit hrou celou (plná pořizovací cena + 150 Kč manipulační poplatek), neboť ztráta jakéhokoli komponentu hry, činí hru plnohodnotně nehratelnou. Čtenář má také možnost zakoupit stejnou hru, v tomto případě se manipulační poplatek nevybírá.

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.