proběhlá 7. 2. 2023

Šťastné vztahy – cyklus přednášek Ing. Andrey Vokálové

Zveme širokou veřejnost na cyklus přednášek Ing. Andrey Vokálové nazvaný Šťastné vztahy, který se koná v úterý 7. února od 17:00 hodin.

Jak vytvářet nové a spokojené vztahy a jak aktivně prohlubovat a rozvíjet stávající vztahy

V první přednášce tohoto cyklu se společně zaměříme na nové i stávající vztahy. Připomeneme si, odkud přebíráme vzorce a fungování našich vztahů, i jak nás dlouhodobě ovlivňují nenaplněná či toxická partnerství. Detailně si spolu osvětlíme to, jak nás naše první vztahy naprogramovaly a co si z nich odnášíme do dalšího života. Vyzkoušíme si několik technik a metod, které lze aplikovat na rozvoj nejen partnerských či manželských vztahů. Tato přednáška Vám pomůže pochopit a rozvinout jakýkoliv vztah, na kterém chcete zapracovat. Na přednášku Vás srdečně zve a na osobní setkání s Vámi se těší přednášející, terapeutka a průvodkyně osobním rozvojem Ing. Andrea Vokálová. V průběhu přednášky bude možné sdílet své zkušenosti anebo se zeptat na svůj konkrétní vztahový dotaz.

Druhá přednáška z tohoto cyklu se bude zaměřovat na vážné životní ztráty. Je plánována na 9. 5. a bude mít za cíl Vám pomoci pochopit, zpracovat a prožít zármutek. 

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.